Om Vattentornet

Starten på förra seklet var en tid av intensivt byggande i Trelleborg. Staden var på väg att närma sig 10 000 invånare och den nya tidens tekniska landvinningar slog fäste också i Trelleborg. Vatten och gas blev om inte var mans egendom så åtminstone tillgänglig för de mer välbeställda i stadens centrala delar
Bygget av Vattentornet påbörjades 1911. Eftersom Trelleborg saknar höjder och backar så fick det byggas på platta på marken. Platsen som de styrande valde var nordöstra delen av det som då kallades Nya torget, till skilölnad från Gamla torget. Arkitekt var Ivar Tengbom som så småningom blev professor vid konsthögskolan 1916-1920, generaldirektör och chef för byggnadsstyrelsen 1924-1936. Ivar Tengbom ritade också bland annat Högalidskyrkan och konserthuset i Stockholm och dog sedan 1968, 90 år gammal. Huset byggdes på entreprenad av Trelleborgsbyggmästaren N P Rosenlund, anbudet slutade på 52 800 kronor.
Med sina 58 meter var vattentornet stadens högsta byggnad. Då ingår själva spiran som sträcker sig tre meter upp från det kopparklädda taket. Spiran pryds av två kulor, den övre 40 centimeter i diameter, den undre 60 centimeter. Mellan dessa båda kulor är det runt en meter.
Vattencisternerna rymde 300 kubikmeter vatten och trycktes upp genom ett nio tum tjockt rör. Överkanten på cisternern befann sig 42 meter över gatuplanet och bjälklaget på vilket det vilade på 32 meters höjd
Intill Vattentornet planerade stadsfullmäktige att bygga en saluhall. Också denna ritades av den unge arkitekten Tengbom från Stockholm. Byggnaden var 47 meter lång, 14 meter bred och sträkte sig västerut från vattentornet. Förslaget, i form av en gipsmodell ställdes ut till allmänt beskådande i ett skyltfönster i B G Lundgrens bokhandel. Saluhallen kom emellertid aldrig att byggas.
Under andra världskriget användes vattentornet som utkikstorn för spaning efter fientligt flyg. Högst upp i tornet satt landstornsmän och spanade åt söder, ut över havet. I mitten på 1970-talet fick Vattentornet agera fästpunkt när luftakrobatgruppen Oscanitruppen hade show på Stortorget. Från en av balkongerna gav sig en av de viga kvinnorna och männen ut på en tunn lina, spänd över torget.
Vattentornet togs ur bruk 1971 när stadens nya vattentorn på norr invigdes.
För några år sedan byggdes en paviljong öster om tornet för att kunna utöka den servering som sker i tornets bottenplan. På andra våningen finns en mängd fina väggmålningar bevarade, många av dem med vikingamotiv.
Under senhösten 2004 har balkongerna på Vattentornet renoverats.

Ring eller maila oss för mer information och bokning

Information

© Upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna